dollyheo9999 11/28/2023 2:08:32 AM

Kim loại kiềm có nhiều ứng dụng quan trọng:
1. Chế tạo các hợp kim có nhiệt độ nóng chảy thấp.
2. Kim loại Na và K dùng làm chất trao đổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân.
3. Kim loại xesi dùng làm tế bào quang điện.
4. Các kim loại Na, K dùng để điều chế các dung dịch bazơ.
5. Kim loại kiềm dùng để điều chế các kim loại hiếm bằng phương pháp nhiệt luyện.
Tổng số phát biểu đúng là?
A. 4          B. 3          C. 2          D. 5